Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук

Кафедра суспільно-гуманітарних наук запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук».
Напрями роботи конференції:
1. Педагогічні науки.
2. Історичні науки.
3. Філологічні науки.
4. Юридичні науки.
5. Психологічні науки.
6. Філософські науки.
7. Соціологічні науки.
8. Політичні науки.
9. Культура. Мистецтво.
10. Журналістика.
11. Державне управління.
12. Соціальні комунікації.
Дата проведення конференції 24 листопада 2021 р.
Детальніше…

І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»

Кафедра ТСС АПК запрошує до участі в І Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»
До участі запрошуються здобувачі наукових ступенів, докторанти, аспіранти, магістранти та студенти, всі, кого цікавить проблематика технічного забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.
Напрями роботи конференції:
1.Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.
2.Техніко-технологічне забезпечення виробництва та переробки продукції рослинництва та тваринництва.
3.Інтелектуальні технології в АПК.
4.Новації у технічному сервісі машин та обладнання агропромислового комплексу.
5.Енергозбереження і відновлювані джерела енергії в технологіях АПК, екологія та охорона природних ресурсів.
Дати проведення конференції 01-26 лютого 2021 р.
Детальніше…

І Науково-практична конференція «Меліорація та водовикористання» з нагоди ювілею Державного навчального закладу «Якимівський професійний аграрний ліцей» (90 років)

Кафедра геоекології і землеустрою зепрошуэ вяти участь в науково-практичній конференціі студентів, аспірантів, молодих вчених, викладачів та спеціалістів у галузі водогосподарського комплексу України «Меліорація та водовикористання»
Напрями роботи конференції:
– раціональне використання та збереження водних ресурсів;
– забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів;
– екологічний стан водних об’єктів Приазовського гідрологічного басейну.
Дати проведення конференції 26 березня 2021 р.
Детальніше…

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку бізнес-середовища в світоінтеграційному просторі»

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування запрошує до участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку бізнес-середовища в світоінтеграційному просторі»
Наукові напрями роботи конференції:
1. Проблеми функціонування та фінансового забезпечення бізнес-середовища в умовах інноваційного розвитку.
2. Потенціал фінансового ринку у забезпеченні інвестиціями бізнес-середовища.
3. Роль страхування у забезпеченні інвестиційної привабливості бізнес-середовища.
4. Формування регіональної політики спрямованої на стимулювання інноваційного розвитку бізнес-середовища.
5. Фінансово-кредитний механізм зовнішньоекономічної діяльності бізнес-середовища.
Дати проведення конференції 22 квітня 2021 р.
Детальніше…

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду»

Кафедра плодоовочівництва, виноградарства та біохімії запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції: «Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду»
Напрями роботи конференції:
1.Сучасні інтенсивні технології вирощування плодових культур.
2.Інноваційні технології в овочівництві закритого та відкритого ґрунту.
3.Селекція та сортовивчення у плодоовочівництві та виноградарстві.
4.Фізіолого-біохімічні основи підвищення врожайності та якості плодоовочевої продукції та винограду.
5.Органічні технології виробництва плодоовочевої продукції і винограду.
6.Перспективні напрямки переробки, зберігання та забезпечення якості плодоовочевої продукції та винограду.
7.Формування ринку плодоовочевої продукції, проблеми комерціалізації науково-технічних розробок в агропромисловому комплексі.
Дати проведення конференції 22 квітня 2021 р.
Детальніше…

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція пам’яті В.В. Овчарова «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем»

Кафедра електротехніки і електромеханіки імені професора В.В Овчарова запрошує до участі в конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем».
Напрями роботи конференції:
Секція 1. Загальна електротехніка.
Секція 2. Електромеханічні комплекси і системи.
Секція 3. Електротехнології та електротехнологічні системи.
Секція 4. Електропостачання та електроенергетичні системи.
Секція 5. Теорія і практика професійної підготовки фахівців інженерних спеціальностей.
Дати проведення конференції 15 квітня – 29 квітня 2021 р.
Детальніше…

І Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення цивільної безпеки в сучасних умовах»

Кафедра цивільної безпеки запрошує до участі в конференції «Забезпечення цивільної безпеки в сучасних умовах», присвяченій 50-річчю заснування кафедри цивільної безпеки Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Напрями роботи конференції:
1.Безпека життєдіяльності населення.
2.Охорона праці і виробничих процесів.
3.Пожежний захист і промислова безпека.
4.Цивільний захист.
Дати проведення конференції 26.04.2021 г. по 30.04.2021 г.
Детальніше…

Всеукраїнська, наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Свідоме суспільство й держава перед викликами сучасності»

Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених на тему «Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи»
Тематичні напрями конференції:
1.Економічні, політичні, правові та культурні виміри соціальновідповідального суспільства;
2.Соціально-відповідальне суспільство як чинник ефективного функціонування держави;
3.Міжнародний досвід становлення соціально-відповідального суспільства;
4.Тенденції та перспективи розвитку соціально-відповідального суспільства в умовах глобалізації;
5.Взаємодія держави та приватного партнерства у формуванні механізмів соціально-відповідального суспільства.
Дата проведення: 30 квітня 2021 р.
Детальніше…

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії»

Кафедра ЕТТП запрошує до участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії»
Напрями роботи конференції:
1. Ресурсо- та енергозбереження при передачі і перетворенні електроенергії.
2. Електро- та теплотехнології.
3. Автоматизація електротехнічних комплексів і комп’ютерно-інтегровані технології.
4. Відновлювальні джерела енергії та енергопостачання.
Дати проведення конференції 5 – 25 квітня 2021 року
Детальніше…

І Україно-Болгарська наукова Інтернет-конференція молодих науковців «Перспективи розвитку машин, обладнання, технічних систем та технологій у агропромисловому комплексі – AgrosmartED 2021»

Кафедра МВЗ запрошує до участі в конференції «Перспективи розвитку машин, обладнання, технічних систем та технологій у агропромисловому комплексі» яка присвячена українсько-болгарським відносинам на ниві наукового співробітництва між ТДАТУ та болгарськими закладами вищої освіти
Напрями роботи конференції:
1. Розроблення технологій, машин і обладнання для вирощування, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції (у тому числі розгляд проблем колійного і мостового землеробства, моделювання та конструювання технічних систем в сільськогосподарському виробництві).
2. Інформаційні технології, точне і цифрове землеробство, смарт-технології, системи та прилади, застосування безпілотних апаратів у сільськогосподарському виробництві.
3. Агроменеджмент.
Дати проведення конференції 10–14 травня 2021 р.
Детальніше…

І Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Science and innovations in the 21st century»

Кафедра «Іноземні мови» запрошує студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених взяти участь у І Всеукраїнській Інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Science and innovations in the 21st century»
Напрями роботи конференції:
•Гуманітарні науки
•Соціальні та поведінкові науки
•Природничі науки
•Управління та адміністрування
•Інформаційні технології
•Механічна інженерія
•Електрична інженерія
•Виробництво та технології
•Архітектура та будівництво
•Аграрні науки та продовольство
•Сфера обслуговування
•Цивільна безпека
Дати проведення конференції 12 травня 2021 р.
Детальніше…

III науково-практична конференція «Прагматизм у підготовці майбутніх підприємців»

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного запрошує педагогічних та науково-педагогічних працівників, науковців, учнів та студентів, підприємців та усіх зацікавлених осіб до участі в III науково-практичній конференції «Прагматизм у підготовці майбутніх підприємців»
Тематичні напрями роботи конференції:
1.Актуальні проблеми підприємництва.
2.Напрями модернізації освіти в Україні.
Дати проведення конференції 20 травня 2021 р.
Детальніше…

І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти»

Кафедра «Іноземні мови» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного запрошує молодих вчених, педагогічних та науково-педагогічних працівників долучитися до обговорення теорії і практики сучасної освіти та взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти».
Робота конференції планується за такими напрямами:
1.Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку вищої освіти
2.Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі
3.Інформаційні технології у викладанні іноземних мов
4.Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням
5.Особливості викладання ділової іноземної мови
6.Психолого-педагогічні особливості викладання іноземних мов здобувачам вищої освіти немовних спеціальностей
7.Викладання іноземних мов в умовах дистанційного та змішаного навчання.
Дати проведення конференції 20 травня 2021 р.
Детальніше…

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 75-річчя від дня народження професора В.В. Калитки «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату»

Кафедра рослинництва імені професора В.В. Калитки запрошує взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 75-річчя від дня народження професора В.В. Калитки «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату»
Основні питання для обговорення:
1.Вплив зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ на розвиток сільського господарства;
2.Напрями адаптації до зміни клімату, технології вирощування сільськогосподарських культур;
3.Фізіолого-біохімічні аспекти виробництва продукції рослинництва за умов змін клімату;
4.Перспективні напрямки використання антиоксидантних препаратів для підвищення стійкості сільськогосподарських культур до стресових умов;
5.Сучасні інтенсивні технології вирощування польових культур в умовах змін клімату.
Дата проведення конференції 25 травня 2021 р.
Детальніше…

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації»

Кафедра вищої математики і фізики запрошуємо до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації»
Напрямки роботи конференції:
1. Інновації та закономірності розвитку природничо-математичних та технічних наук.
2. Стан, шляхи і перспективи розвитку вищої освіти в умовах викликів та глобалізаційних змін.
3. Професійна підготовка фахівців на засадах студентоцентрованого навчання (student-centered education).
4.Використання інноваційних технологій в освітньому процесі як складова системи забезпечення якості вищої освіти.
5. Теорія і практика формування гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності.
Дати проведення конференції 25-27 травня 2021 р.
Детальніше…

I Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція «Енергозабезпечення і автоматизація технологічних процесів»

Кафедра електроенергетики і автоматизації запрошує до участі в I Всеукраїнській науково-технічній інтернет-конференції конференції «Енергозабезпечення і автоматизація технологічних процесів»
Напрями роботи конференції:
– системи енергозабезпечення з використанням відновлювальних джерел енергії;
– комп’ютерно-інтегровані технології в енергозабезпеченні;
– електромеханічні та електротехнологічні системи в умовах діджиталізації
Дати проведення конференції 1-8 червня 2021 року
Детальніше…

International Scientific and Methodological Conference: Digital business transformation: challenges and opportunities for partnership

Departments of Marketing, Accounting and Taxation, and Business consulting and International Tourism invite scientists and entrepreneurs to participate in the International Scientific and Methodological Conference: Digital business transformation challenges and opportunities for partnership
The topic of the conference are following:
Digital business models and tools to implement in marketing and entrepreneurship
1.Big Data usage in entrepreneurship
2.Digital outbreak for One belt, One way
3.Digital, analytic, and accounting support for entrepreneurship sustainable development
4.Features of modern digital economy in services industry.
Дати проведення конференції 3-4 червня 2021 р.
Детальніше…

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Плодовий сад – новітнє в теорії та практиці»

Науково-дослідний інститут садівництва півдня України Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного запрошує взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Плодовий сад – новітнє в теорії та практиці».
Напрями роботи конференції:
1.Управління процесами виробництва продукції розсадництва і плодівництва відповідно до вимог стандарту GLOBAL G.A.P.
2.Технологічні аспекти створення інтенсивних насаджень плодових культур.
3.Сучасні технології моделювання технологічних процесів та засобів механізації і автоматизації виробництва продукції садівництва.
Дата проведення конференції 18 червня 2021 року.
Детальніше…

Науково-практична конференція «Досвід проведення польових та науково-дослідних практик з геоекології та землеустрою»

Кафедра геоекології і землеустрою запрошує взяти участь в науково-практичній конференції «Досвід проведення польових та науково-дослідних практик з геоекології та землеустрою».
Тематичні напрями роботи конференції:
•«Зменшення антропогенного навантаження на довкілля: досвід і перспективи»
•«Теоретичні й практичні аспекти збереження біорізноманіття»
•«Сталий розвиток: перспективи, завдання та успіхи в руслі Євроінтеграції»
•«Розвиток туризму: напрями і перспективи»
•«Інноваційні технології у природоохоронній діяльності»
Дати проведення конференції кінець червня – липень 2021 р.
Детальніше…

І Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки»

Кафедра менеджменту запрошує до участі в І Міжнародній науково-практичній конференції «Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки»
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Управління підприємством та його підсистемами: теорія, практика, перспективи.
2. Методологія формування конкурентоспроможної системи менеджменту.
3. Правове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень.
4. Економіка праці та управління людськими ресурсами.
5. Інноваційні аспекти екологізації розвитку аграрної сфери України.
6. Проблеми маркетингу і логістики в умовах глобалізації.
Дати проведення конференції 23 вересня 2021 р.
Детальніше…

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ»

Кафедра комп’ютерних наук запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології»
Напрями роботи конференції:
1.Математичне і комп’ютерне моделювання складних процесів
2.Управління, обробка та захист інформації
3.Автоматизація та управління технологічними процесами
4.Нові інформаційні технології в освіті та управлінні освітнім процесом
5.Проектування інформаційних систем
6.Інтелектуальні інформаційні системи та системи штучного інтелекту. Робототехніка
Дати проведення конференції 04 – 29 жовтня 2021 р.
Детальніше…

ІІ всеукраїнська наукова конференція «Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України»

Кафедра Технологія конструкційних матеріалів запрошує взяти участь у ІІ всеукраїнській науковій конференції «Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України»
Напрями роботи конференції:
1. Сучасні технології та техніка для агропромислового комплексу.
2. Сучасні машинні технології в рослинництві та тваринництві.
3. Енергозберігаючі теології. Відновлювальні джерела енергії в технологіях АПК, екологія та охорона природних ресурсів.
4. Теорія, конструювання, виробництво і технічний сервіс машин та енергетичних засобів АПК.
5. Дослідження процесів і машин для вирощування та переробки сільськогосподарських культур.
6. Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях та виробничих процесах АПК.
7. Сучасні напрямки розвитку машинобудування та матеріалознавство.
Дати проведення конференції жовтень 2021 р.
Детальніше…

ІІ Науково-практична конференція «Меліорація та водовикористання»

Кафедра геоекології і землеустрою зепрошуэ вяти участь в ІІ науково-практичній конференціі студентів, аспірантів, молодих вчених, викладачів та спеціалістів у галузі водогосподарського комплексу України «Меліорація та водовикористання»
Напрями роботи конференції:
– раціональне використання та збереження водних ресурсів;
– забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів;
– екологічний стан водних об’єктів Приазовського гідрологічного басейну.
Дати проведення конференції жовтень 2021 р.
Детальніше…

ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція пам’яті В.В. Овчарова «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем»

Кафедра електротехніки і електромеханіки імені професора В.В Овчарова запрошує до участі в конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем».
Напрями роботи конференції:
Секція 1. Загальна електротехніка.
Секція 2. Електромеханічні комплекси і системи.
Секція 3. Електротехнології та електротехнологічні системи.
Секція 4. Електропостачання та електроенергетичні системи.
Секція 5. Теорія і практика професійної підготовки фахівців інженерних спеціальностей.
Дати проведення конференції 4 листопада – 18 листопада 2021 р.
Детальніше…

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»

Кафедра ТСС АПК запрошує до участі в конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»
Напрями роботи конференції:
1. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.
2. Техніко-технологічне забезпечення виробництва та переробки продукції рослинництва та тваринництва.
3. Інтелектуальні технології в АПК.
4. Новації у технічному сервісі машин та обладнання агропромислового комплексу.
5. Енергозбереження і відновлювані джерела енергії в технологіях АПК, екологія та охорона природних ресурсів.
6. Інноваційні методи підготовки фахівців АПК
Дати проведення конференції 01-26 листопада 2021 р.
Детальніше…

II Науково-практична інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку геодезії та землеустрою»

Кафедра геоекології і землеустрою запрошує взяти участь в науково-практичній конференції «Стан та перспективи розвитку геодезії та землеустрою».
Конференцію розраховано на спеціалістів у галузі геодезії, землеустрою та землекористування, викладачів та студентів навчальних закладів різного рівня акредитації, які використовують результати наукових досліджень у своїй науково-педагогічній та практичній діяльності, всіх, кого цікавлять питання питання сучасного стану та перспективи розвитку землеустрою та загальні питання, що мають дотичне відношення до спеціальності «Геодезія та землеустрій».
Дати проведення конференції листопад-грудень 2021 р.
Детальніше…