Енергозабезпечення технологічних процесів

Міністерство освіти і науки України

Таврійський державний агротехнологічний університет

VIII Міжнароднанауково-практична конференція пам’яті І. І. Мартиненка
«ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

м. Мелітополь

13-14 червня 2019 року

 

Засновник конференції

Таврійський державний агротехнологічний університет

Організатори конференції:

  • Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Харківський національний технічний університет сільського господарства
    ім. Петра Василенка
  • Сумський національний аграрний університет
  • Університет Далхаузі
  • Білоруський державний аграрний технічний університет
  • Інститут енергетики Академії наук Молдови
  • Тасманський університет

Місце проведення конференції

Реєстрація та відкриття конференції: Таврійський державний агротехнологічний університет,
м. Мелітополь, Запорізька область
Пленарне засідання та засідання по секціях: спортивний оздоровчий комплекс «Салют»,
с.м.т. Кирилівка (на березі Азовського моря),
Запорізька область

За результатами конференції буде видана серія матеріалів конференції:

– друкований збірник тез доповідей, електронний варіант якого у вільному доступі буде розміщений на електронній сторінці ТДАТУ;

– електронне наукове фахове видання (технічні науки) «Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету», яке рефероване у науко-метричних базах Google Scholar, Open Journal Systems, eLibrary, AGRIS. Статтям буде надано DOI. http://oj.tsatu.edu.ua

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Ресурсо- та енергозбереження при передачі і перетворенні електроенергії.

Секція 2. Електро- та нанотехнології.

Секція 3. Автоматизація електротехнічних комплексів і комп’ютерно-інтегровані технології.

Секція 4. Відновлювальні джерела енергії та енергопостачання.

Документи
Інформаційний лист (укр)
Информационное письмо (рус)
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 2019
Збірник тез доповідей
Комітети конференції
Ключові дати конференції
Вартість участі у конференції
Заявка учасника
Вимоги щодо оформлення тез доповідей
Вимоги щодо оформлення статей

Comments are closed.