Всеукраїнський семінар на тему: «Нові елементи тягової динаміки колісного трактора»

Кафедра машиновикористання в землеробстві запрошує взяти участь у Всеукраїнському семінарі на тему: «Нові елементи тягової динаміки колісного трактора»
Напрями роботи конференції:
1. Тягова динаміка колісного трактора.
2. Елементи теорії трактора.
3. Агрегатування тракторів
Контактні дані:
Надикто Володимир Трохимович
+38 (067) 95 07 570
volodymyr.nadykto@tsatu.edu.ua

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»

Кафедра технічного сервісу та систем в АПК запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»
Напрями роботи конференції:
1. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.
2. Техніко-технологічне забезпечення виробництва та переробки продукції рослинництва та тваринництва.
3. Інтелектуальні технології в АПК.
4. Новації у технічному сервісі машин та обладнання агропромислового комплексу.
5. Енергозбереження і відновлювані джерела енергії в технологіях АПК, екологія та охорона природних ресурсів.
Контактні дані:
Болтянська Наталя Іванівна
+38 (067) 681 32 41
nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 01-25 лютого 2022 р.

ІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Science and innovations in the 21st century» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ

Кафедра «Іноземної мови» запрошує взяти участь у ІІ Всеукраїнській Інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Science and innovations in the 21st century» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ
Напрями роботи конференції:
1. Гуманітарні науки
2. Соціальні та поведінкові науки
3. Природничі науки
4. Управління та адміністрування
5. Інформаційні технології
6. Механічна інженерія
7. Електрична інженерія
8. Виробництво та технології
9. Архітектура та будівництво
10. Аграрні науки та продовольство
11. Сфера обслуговування
12. Цивільна безпека
Контактні дані:
Лемещенко-Лагода Вікторія Володимирівна
+38 (098) 283 03 64
viktoriia.lemeshchenko-lagoda@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 12-14 квітеня 2022 р.

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук»

Кафедра суспільно-гуманітарних наук запрошує взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук»
Напрями роботи конференції:
1. Педагогічні науки.
2. Історичні науки.
3. Філологічні науки.
4. Юридичні науки.
5. Психологічні науки.
6. Філософські науки.
7. Соціологічні науки.
8. Політичні науки.
9. Культура. Мистецтво.
10. Журналістика
11. Державне управління.
12. Соціальні комунікації.
Контактні дані:
к.і.н. Михайлов Володимир Вікторович
+38 (096) 613 08 72
shn@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 18-19 квітня 2022 р.

І Всеукраїнський форум «Іноземні мови: перспективи досліджень та викладання» У рамках форуму: Науково-практичні семінари ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти – 2022»

Кафедра «Іноземної мови» запрошує взяти участь у І Всеукраїнському форумі «Іноземні мови: перспективи досліджень та викладання» У рамках форуму: Науково-практичні семінари ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти – 2022»
Науково-практичні семінари:
• Сучасні інформаційно-комунікаційні технології для вивчення іноземних мов
• Особливості створення та імплементації курсів “English for specific purposes”
• Розвиток творчого потенціалу майбутніх спеціалістів
Напрями роботи конференції:
1. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку гуманітарної освіти
2. Функціонування іноземних мов та літератур у сучасному комунікативному просторі
3. Інформаційно-комунікаційні технології та інструменти дистанційного та змішаного навчання в методиці викладання іноземних мов
4. Особливості викладання іноземної мови за професійним, фаховим та академічним спрямуванням
5. Психолого-педагогічні особливості викладання іноземних мов у вітчизняних закладах освіти.
Контактні дані:
Білоус Наталія Володимирівна
+38 (097) 353 11 16
natascha_belous@ukr.net
Лемещенко-Лагода Вікторія Володимирівна
+38 (098) 283 03 64
viktoriia.lemeshchenko-lagoda@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 26-28 квітеня 2022 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова інклюзія, обліково-аналітичне забезпечення та діджиталізація сталого розвитку суб’єктів господарювання та населення регіону»

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференціяї «Фінансова інклюзія, обліково-аналітичне забезпечення та діджиталізація сталого розвитку суб’єктів господарювання та населення регіону»
Напрями роботи конференції:
1. Розвиток обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарської діяльності.
2. Обліково-аналітичні та цифрові процедури розвитку суб’єктів економіки.
3. Контроль, аудит та податковий менеджмент в системі обліково-аналітичного забезпечення підприємства.
4. Проблеми функціонування та фінансового забезпечення бізнес-середовища в умовах інноваційного розвитку.
5. Потенціал фінансового ринку у забезпеченні інвестиціями бізнес-середовища.
6. Фінансово-кредитний механізм зовнішньоекономічної діяльності бізнес-середовища.
Контактні дані:
Демченко Іван Володимирович
+32 (096) 739 76 07
ivan.demchenko@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції квітень 2022 р.

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду»

Кафедра плодоовочівництва, виноградарства та біохімії запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції: «Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду»
Напрями роботи конференції:
1. Сучасні інтенсивні технології вирощування плодових культур.
2. Інноваційні технології в овочівництві закритого та відкритого ґрунту.
3. Селекція та сортовивчення у плодоовочівництві та виноградарстві.
4. Фізіолого-біохімічні основи підвищення врожайності та якості плодоовочевої продукції та винограду.
5. Органічні технології виробництва плодоовочевої продукції винограду.
6. Перспективні напрямки переробки, зберігання та забезпечення якості плодоовочевої продукції та винограду.
7. Формування ринку плодоовочевої продукції, проблеми комерціалізації науково-технічних розробок в агропромисловому комплексі.
Контактні дані:
Коротка Ірина Олександрівна
+38 (096) 321 52 91
iryna.korotka@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції квітень 2022 р.

II Всеукраїнська наукова конференція на тему «Соціально-відповідальне суспільство: український та європейський контекст розвитку».

Кафедра публічного управління, адміністрування та права запрошує до участі у II Всеукраїнській науковій конференції на тему «Соціально-відповідальне суспільство: український та європейський контекст розвитку».
Напрями роботи конференції:
Секція 1. Економічні, політичні, правові та культурні виміри соціально-відповідального суспільства
Секція 2. Соціально-відповідальне суспільство як чинник ефективного функціонування держави
Секція 3. Міжнародний досвід становлення соціально-відповідального суспільства
Секція 4. Тенденції та перспективи розвитку соціально-відповідального суспільства в умовах глобалізації
Контактні дані:
Олексенко Роман Іванович
+38 (067) 784 73 16
roman.oleksenko@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції квітень-травень 2022 р.

І International Scientific Forum «Research and Education for Sustainable Future Development» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ

Кафедра Іноземних мов запрошує до участі у І International Scientific Forum «Research and Education for Sustainable Future Development» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ
Напрями роботи конференції:
Section 1. Sustainable Economic Development: Challenges and Solutions
Section 2. Sustainable Agriculture and Environment: Main Concepts and Principles
Section 3. Innovative Technologies, Digitalization and Cybersecurity for Sustainable Future Development
Section 4. Multiculturalism and Globalization for Sustainable Society Development
Section 5. Education for Sustainable Development
Контактні дані:
Тітова О.А.
+38 (096) 470 29 18
helena38ok@gmail.com
Лемещенко-Лагода В.В.
+38 (098) 283 03 64
viktoriia.lemeshchenko-lagoda@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 16-18 травня 2022 р.

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ

Кафедра вищої математики і фізики запрошує до участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ
Напрями роботи конференції:
1. Інновації та закономірності розвитку природничо-математичних та технічних наук.
2. Стан, шляхи і перспективи розвитку вищої освіти в умовах викликів та глобалізаційних змін.
3. Професійна підготовка фахівців на засадах студентоцентрованого навчання (student-centered education).
4. Використання інноваційних технологій в освітньому процесі як складова системи забезпечення якості вищої освіти.
5. Теорія і практика формування гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності.
Контактні дані:
Сосницька Н.Л.
+38 (097) 861 06 40
natalia.sosnytska@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 25-27 травня 2022 р.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток регіону» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку регіону ТДАТУ запрошує до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічний розвиток регіону» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ
Напрями роботи конференції:
1. Маркетинг в умовах ринкових трансформацій
2. Пріоритетні напрями розвитку економіки
3. Формування ефективної системи менеджменту підприємств регіону
4. Науково-практичні засади обліку, фінансового забезпечення та оподаткування бізнесу
5. Тенденції розвитку підприємництва
6. Соціально-орієнтоване управління у публічному секторі
Контактні дані:
Коноваленко А.С.
+38 (097) 994 33 64
anastasiia.konovalenko@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 27-29 травня 2022 р.

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Прагматизм у підготовці майбутніх підприємців»

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності запрошує до участі у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Прагматизм у підготовці майбутніх підприємців»
Напрями роботи конференції:
1. Актуальні проблеми підприємництва.
2. Напрями модернізації освіти в Україні.
Контактні дані:
Педченко Г.П.
+38 (067) 292 14 11
hanna.pedchenko@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції травень 2022 р.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація цифрового бізнесу: виклики та можливості для партнерства» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ

Кафедра маркетингу запрошує до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація цифрового бізнесу: виклики та можливості для партнерства» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ
Напрями роботи конференції:
1. Цифрові бізнес-моделі та інструменти для впровадження у маркетингу і діяльності підприємств.
2. Використання великих даних в підприємництві.
3. Діджиталізація «One Belt, One Way».
4. Цифрове, аналітичне та облікове забезпечення сталого розвитку підприємництва.
Дата проведення конференції 1-2 червня 2022 р.

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Енергозабезпечення технологічних процесів» присвячена 70 річчю факультету ЕКТ та 90 річчю ТДАТУ

Факультет енергетики і комп’ютерних технологій запрошує взяти участь у ІХ Міжнародні науково-практичній конференції «Енергозабезпечення технологічних процесів» присвячена 70 річчю факультету ЕКТ та 90 річчю ТДАТУ
Напрями роботи конференції:
1. Ресурсо-енергозбережння при передачі і перетворенні енергії.
2. Електро та нанотехнології.
3. Автоматизація електротехнічних комплексів і комп’ютерно-інтегровані технології.
4. Відновлювальні джерела енергії та енергопостачання.
Контактні дані:
Попрядухін Вадим Сергійович
+38 (097) 51 13 444
vadym.popriadukhin@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 3-5 червня 2022 р.

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «ПЛОДОВИЙ САД – НОВІТНЄ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ

Кафедра сільськогосподарських машин запрошує до участі у VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «ПЛОДОВИЙ САД – НОВІТНЄ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ
Напрями роботи конференції:
1. Сучасні технології моделювання технологічних процесів та засобів механізації і автоматизації
2. Виробництва плодової продукції садівництва і розсадництва.
3. Технологічні аспекти створення інтенсивних насаджень плодових культур.
4. Сертифікація продукції розсадництва і плодівництва відповідно до вимог стандарту GLOBAL G.A.P.
Контактні дані:
Бондаренко Л.Ю.
+38 (098) 846 00 56
larysa.bondarenko@tsatu.edu.ua
Караєв О.Г.
+38 (067) 185 45 83
oleksandr.karaiev@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 17 червня 2022 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Меліорація та водовикористання»

Кафедра геоекології і землеустрою та технічної механіки та комп`ютерного проектування ім. професора В.М. Найдиша запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Меліорація та водовикористання»
Напрями роботи конференції:
Залучення учнівської молоді, студентів, фахівців і викладачів до проблем у водогосподарському комплексі на півдні України
Контактні дані:
Мовчан С.І.
+38 (067) 386 95 44
serhii.movchan@tsatu.edu.ua
Дереза О.О.
+38 (097) 578 42 18
olena.dereza@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції Червень 2022 р.

Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки

Кафедра менеджменту запрошує до участі у Конференції Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки
Напрями роботи конференції:
1. Управління підприємством та його підсистемами: теорія, практика, перспективи.
2. Методологія формування конкурентоспроможної системи менеджменту.
3. Правове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень.
4. Економіка праці та управління людськими ресурсами.
5. Інноваційні аспекти екологізації розвитку аграрної сфери України.
6. Проблеми маркетингу і логістики в умовах глобалізації.
Контактні дані:
Нестеренко С.А.
+38 (098) 632 95 34
nessveta00@gmail.com
Дата проведення конференції 17 жовтня 2022 р.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції розвитку суспільно-гуманітарних наук: виклики сучасного інформаційного суспільства»

Кафедра суспільно-гуманітарних наук запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції розвитку суспільно-гуманітарних наук: виклики сучасного інформаційного суспільства»
Напрями роботи конференції:
1. Історичні науки.
2. Педагогічні науки
3. Філологічні науки.
4. Психологічні науки.
5. Соціальні комунікації.
6. Культура. Мистецтво.
7. Юридичні науки.
8. Філософські науки.
9. Соціологічні науки.
10. Політичні науки.
11. Державне управління.
Контактні дані:
к.і.н. Михайлов Володимир Вікторович
+38 (096) 613 08 72
shn@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 19-20 жовтня 2022 р.

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології»

Кафедра комп’ютерних наук запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології»
Напрями роботи конференції:
Секція 1. Математичне і комп’ютерне моделювання складних процесів.
Секція 2. Автоматизація та управління технологічними процесами.
Секція 3. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
Секція 4. Проектування та розробка інформаційних систем.
Секція 5. Інтелектуальні інформаційні системи та системи штучного інтелекту.
Контактні дані:
Лубко Д.В.
+38 (097) 54 00 633
dmytro.lubko@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 24 жовтня – 6 листопада 2022р.

ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Science and innovations in the 21st century»

Кафедра Іноземних мов запрошує до участі у ІІІ Всеукраїнській Інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Science and innovations in the 21st century»
Напрями роботи конференції:
1. Гуманітарні науки
2. Соціальні та поведінкові науки
3. Природничі науки
4. Управління та адміністрування
5. Інформаційні технології
6. Механічна інженерія
7. Електрична інженерія
8. Виробництво та технології
9. Архітектура та будівництво
10. Аграрні науки та продовольство
11. Сфера обслуговування
12. Цивільна безпека
Контактні дані:
Лемещенко-Лагода В.В.
+38 (098) 283 03 64
viktoriia.lemeshchenko-lagoda@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 25-27 жовтня 2022р.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ

Кафедра Електротехнології і теплових процесів, електротехніки і електромеханіки ім. професора В.В. Овчарова та електроенергетики і автоматизації запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ
Напрями роботи конференції:
Секція 1. Загальна електротехніка.
Секція 2. Електромеханічні комплекси і системи. Секція 3. Електротехнології та електротехнологічні системи.
Секція 4. Електропостачання та електроенергетичні системи.
Секція 5. Системи енергозабезпечення з використанням відновлювальних джерел енергії
Секція 6. Комп’ютерно-інтегровані технології та технічні інформаційні системи
Контактні дані:
Постол Ю.О.
+38 (097) 580 30 01
yulia.postol@tsatu.edu.ua
Квітка С.О.
+38 (097) 205 06 08
sergii.kvitka@tsatu.edu.ua
Лобода О.І.
+38 (097) 252 06 88
oleksandr.loboda@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції жовтень-листопад 2022р.

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України»

Кафедра технології конструкційних матеріалів запрошує до участі у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України»
Напрями роботи конференції:
1. Сучасні технології та техніка для агропромислового комплексу.
2. Сучасні машинні технології в рослинництві та тваринництві.
3. Енергозберігаючі теології. Відновлювальні джерела енергії в технологіях АПК, екологія та охорона природних ресурсів.
4. Теорія, конструювання, виробництво і технічний сервіс машин та енергетичних засобів АПК.
5. Дослідження процесів і машин для вирощування та переробки сільськогосподарських культур.
6. Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях та виробничих процесах АПК.
Контактні дані:
Колодій С.С.
+38 (068) 068 85 18
oleksandr.kolodii@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції жовтень-листопад 2022 р.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ

Кафедра технічного сервісу та систем в АПК запрошує до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ
Напрями роботи конференції:
1. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.
2. Техніко-технологічне забезпечення виробництва та переробки продукції рослинництва та тваринництва.
3. Інтелектуальні технології в АПК.
4. Новації у технічному сервісі машин та обладнання агропромислового комплексу.
5. Енергозбереження і відновлювані джерела енергії в технологіях АПК, екологія та охорона природних ресурсів.
6. Інноваційні методи підготовки фахівців АПК.
Контактні дані:
Болтянська Наталя Іванівна
+38 (067) 681 32 41
nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 01-25 листопада 2022 р.

X Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти ТДАТУ імені Дмитра Моторного Секція за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування запрошує до участі у X Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти ТДАТУ імені Дмитра Моторного
Секція за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Напрями роботи конференції:
1. Облік і оподаткування
2. Фінанси, банківська справа та страхування
Контактні дані:
Демченко Іван Володимирович
+32 (096) 739 76 07
ivan.demchenko@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції листопад 2022

Всеукраїнська науково-практична конференція «Адаптивні технології вирощування сільськогосподарських культур за умов кліматичних змін в Україні»

Кафедра рослинництва імені професора Калитки В.В. запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Адаптивні технології вирощування сільськогосподарських культур за умов кліматичних змін в Україні»
Контактні дані:
д.с.-г.н., проф. Єременко Оксана
+38 (097) 26 29 681
oksana.yeremenko@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 17-18 листопада 2022

Третя міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новації в технології та обладнанні харчових і переробних виробництв і готельно-ресторанної індустрії» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика та Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи запрошує до участі у третій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Новації в технології та обладнанні харчових і переробних виробництв і готельно-ресторанної індустрії» присвячена 90-річному ювілею ТДАТУ
Контактні дані:
д.т.н., проф. Кирило Самойчук
+38 (097) 880 54 85
kyrylo.samoichuk@tsatu.edu.ua
д.т.н., проф. Олеся Прісс
+38 (067) 527 31 10
olesia.priss@tsatu.edu.ua
Дата проведення конференції 23 листопада 2022 р.